รพ.ลานนา อบรมมาตรการรับมือเหตุกราดยิง

โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมมาตรการรับมือเบื้องต้น ในสถานการณ์กราดยิง “Active Shooter”

คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม ความปลอดภัยในงาน ประจำปี 2566 เรื่อง “มาตรการรับมือเบื้องต้นในสถานการณ์กราดยิง “Active Shooter” สำหรับเจ้าหน้าที่ และ รปภ.” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รปภ.บริษัท PCS ซึ่งเป็นผู้รับจ้างช่วงดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาล เกี่ยวกับวิธีการรับมือ และการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ระหว่างรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นจุดสำคัญในการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีสถานที่กว้างใหญ่ และในแต่ละวัน มีผู้มารับบริการจำนวนมาก

การอบรมเรื่องการรับมือเบื้องต้นในสถานการณ์กราดยิง “Active Shooter” ในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจ ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธ และยุทธวิธีพิเศษ นำโดย ร.ต.ท.ปัฐวีกานต์ สงเคราะห์ธรรม พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนผู้บริหาร พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้


.
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พบว่ามีสถิติเหตุการณ์กราดยิงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการผู้ป่วยอยู่ทุกวัน เล็งเห็นความสำคัญว่าควรเพิ่มความรู้และทักษะการป้องกันตนเองและผู้ป่วย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อจะสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนาเบื้องต้น และทักษะการเอาตัวรอด ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง และจะมีการนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมนี้ มาทำแผนหลักของโรงพยาบาล และมีแนวทางจัดซ้อมแผนหากเกิดสถานการณ์จริง ร่วมกับสภ.ช้างเผือก ในโอกาสต่อไป โดยจะจัดให้มีการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ ในวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม