ไฟป่าเชียงใหม่พุ่ง 327 จุด เช้านี้รั้งที่ 3 เมืองอากาศแย่สุดของโลก

เชียงใหม่ รั้งเมืองอากาศแย่สุดในโลกอันดับ 3 ต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองไฟป่าพุ่งพรวดเช้านี้ 300 กว่าจุด อ.พร้าว 65 จุด อ.เชียงดาวน่าห่วงไฟป่า 62 จุด เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่หยุดสงกรานต์ คงเฝ้าระวังดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ 6 จุดตรวจขอกรมควบคุมมลพิษ แดงทั้งหมดPM 2.5 กลับมาเพิ่มขึ้น สูงสุด อำเภอเชียงดาว 249 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เบาบางลง ต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เช้าวันนี้ไฟป่าพุ่งพรวด จากการรายงาน ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 327 จุด พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขต สปกและพื้นที่เกษตร พบมากที่สุดอำภอพร้าว จำนวน 65 จุด อำเภอเชียงดาวจำนวน 62 จุด อำเภอแม่แจ่มจำนวน 31 จุด เวียงแหงจำนวน 23 จุด อำเภอฝางและอำเภอแม่แตง อำเภอละจำนวน 21 จุด อำเภอสะเมิงจำนวน 19 จุด และอำเภอแม่ออนจำนวน 18 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 10,587 จุด

อย่างไรก็ตามในห้วงเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและดับไฟป่าทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คงไม่ได้หยุดพักเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ายังมีจำนวนมาก หากในห้วงระยะนี้เกิดฝนตกลมพายุกระโชกแรงเกิดขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ เจ้าหน้าที่อาจจะได้หยุดพัก หลังจากตลอด 3 เดือนเศษออกดับไฟป่าต่อเนื่อง

ช่วงเวลา 08.00 น. จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก US AQI . พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 3 มีค่า 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากเว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. จำนวน 6 จุดยังเป็นสีแดง มีค่าตั้งแต่ 92 -249 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 249 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม