“เยาวลักษณ์” มอบรถพยาบาลฉุกเฉินช่วยมูลนิธิร่วมกตัญญู

“รถพยาบาลคันนี้จะไปช่วยชีวิตคนอีกนานเท่านาน”

มูลนิธิร่วมกตัญญู ขอขอบคุณ คุณเยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์ และ ครอบครัว ที่ได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ มูลค่า 2,500,000 บาท แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

โดยมี นส.สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการพี่โบท วิบูลย์นันท์จนท.น.พยาบาลมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นผู้รับมอบ

ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้ จงดลบันดาลให้คุณเยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์ และ ครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ค้าขายเจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยผองญาติ และกัลยาณมิตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม