ม.แม่โจ้ ร่วมกับ วัดลัฏฐิวัน มอบสิ่งของแก่จิตอาสาดับไฟป่า

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ วัดลัฏฐิวัน มอบสิ่งของและส่งกำลังใจให้แก่จิตอาสาดับไฟป่า

วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ ที่ปรึกษากองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกัณณิการ์ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของให้แก่ทีมจิตอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง Mask หน้ากากป้องกัน PM 2.5 เครื่องดื่มชูกำลัง และปัจจัยสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมงานจิตอาสาดับไฟป่า ซึ่งได้เข้าดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม