ไฟป่าเชียงใหม่ยังไม่เบาลงเช้านี้ 128 จุด ค่าฝุ่นลดช่วงสาดน้ำสงกรานต์

เชียงใหม่ ไฟป่ายังไม่เบาลงเช้านี้ 128 จุด สะสม 1 หมื่นกว่าจุด หลังสงกรานต์ผ่าน 2 วันค่าPM 2.5 ลดต่ำกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดีขึ้น แต่ยังรั้งอันดับ 3 คุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ US AQI . พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 193 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หลังจากหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ โดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้คุณภาพอากาสเริ่มดีขึ้น ค่าฝุ่นPM 2.5 ลดลงมาต่ำกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบการวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. มีค่า 72 – 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่มีค่าฝุ่นมากที่สุด ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดอยสุเทพ มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก และกลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าเท่ากัน 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 15 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 128 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 11,167 จุด ยังเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ พบมากที่สุด อำเภอฝางจำนวน 27 จุด อำเภอเชียงดาว จำนวน 22 จุด อำเภอแม่ออนจำนวน 13 จุด มี 3 อำเภอพบเท่ากันที่ 11 จุดอำเภอแม่ริม พร้าว และหางดง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม