ฝนหลวงเชียงใหม่ โปรยน้ำ-น้ำแข็งแห้งเพิ่มความชื้นบนท้องฟ้า บรรเทาปัญหาหมอกควัน

เชียงใหม่ ทำได้ฝนหลวงโปรยน้ำและ น้ำแข็งแห้งเพิ่มความชื้นท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่เปิดเห็นท้องฟ้าก้อนเมฆ หมอกควันจางหาย

ภารกิจวันนี้วันที่ 16 เมษายน 2566 ขึ้นบินเวลา 09.30 น. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้เครื่องบินเกษตร CASA จำนวน 4 ลำ และ CN จำนวน 1 ลำ รวม จำนวน 5 ภารกิจ ทั้งการสเปย์น้ำ โปรยสารและน้ำแข็งแห้ง บริเวณพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย

อย่างไรก็ตามพบว่าท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ เปิดเห็นท้องฟ้าได้ชัดสดใสขึ้น มีก้อนเมฆลอยเป็นกลุ่มขนาดเล็กกระจายทำให้หมอกควันไฟป่าpm 2.5 จางหายลงไปได้ แต่รอยๆยังเห็นหมอกควันสีขาวได้ชัดเจน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม