กองกำลังผาเมือง ร่วมรักษาความปลอดภัยทางน้ำ งานสงกรานต์และงานกาชาดเชียงแสน

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังร่วมรักษาความปลอดภัยทางน้ำ งานประเพณีสงกรานต์และงานกาชาด อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย จัดกำลังพล พร้อมเรือจู่โจมตามลำน้ำ จำนวน 2 ลำ ให้การสนับสนุนการ รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ในงานประเพณีสงกรานต์ และงานกาชาดอำเภอเชียงแสน ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม