ผาเมือง ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

กองกำลังผาเมือง ดำเนินการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 กองบังคับการควบคุมผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ดำเนินการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ณ บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ต่อมาในวันเดียวกันนั้น กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ดำเนินการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีฯ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันมะนะ ณ บ้านสันมะนะ หมู่ 5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่นเดียวกัน พร้อมกับให้คำแนะนำในการเพาะปลูกให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อนำไปปลูกบริเวณที่พักอาศัยในหัวงปิดเทอม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม