เชียงใหม่ เช้านี้ติดอันดับ 2 เมืองอากาศแย่สุดของโลก พบจุดความร้อน 40 จุด

เชียงใหม่ เช้านี้ติดอันดับ 2 เมืองอากาศแย่สุดของโลก เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่หยุดพักจบภารกิจดับไฟป่า เพราะสถานการณ์ไม่สงบยังเฝ้าระวัง ถึงสงกราน์ที่ผ่านมาจะไม่ได้หยุดพักร่วมกับครอบครัวก็ตาม ส่วนเจ้าหน้าที่ภาคส่วน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัดที่เข้ามาช่วยเฝ้าระวัง และดับไฟป่าทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้หยุดพักแม้กระทั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้กลับไปหาครอบครัวก็ตาม เพราะสถานการณ์หมอกควันและไฟป่ายังพบจำนวนมากในแต่ละวัน ยังคงต้องดำเนินภารกิจต่อเนื่อง ที่ทุกคนจะมุ่งเป้าเข้าไปาไฟเพื่อดับให้สงบ ลดผลกระทบจากฝุ่นควันพิษPM2.5

เช้าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.34 น. คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ กลับขึ้นมายืนอันดับ 2 คุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ US AQI . พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 171 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การรายงานจาก ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อน จากกรมป่าไม้ใช้เพื่อตรวจสอบและเข้าระงับเหตุในพื้นที่เท่านั้น ไม่นำมาสรุปเป็นสถิติจังหวัด เนื่องจากGISTDA ปรับปรุงระบบ เบื้องต้นพบจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 40 จุด พบมากที่อำเภอฝาง 16 จุด ,เชียงดาว 5 จุด และแม่แตง 4 จุด,แม่วาง 4 จุดส่วนการตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. มีค่า 61-129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่มีค่าฝุ่นมากที่สุด ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บาศก์เมตร พื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าเท่ากัน 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ มีค่า 37 ไมโครกรัมต่อลูกเมตรและพื้นที่ดอยสุเทพมีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกเมตร

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม