ผาเมือง รวมพลังประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำ ตามศาสตร์พระราชา

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 รวมพลังประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำ ตามศาสตร์พระราชา รักษาระบบนิเวศ

ห้วงเช้าวันที่ 19 เม.ย. 66 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน โดยได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย ณ ลำน้ำจัน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ 50 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 100 ไร่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม