“วีระศักดิ์-กฤษณะ” นำทีมทูตอารยสถาปัตย์ เยือนเชียงราย

สองวันนี้ที่เชียงราย
แม้ค่าฝุ่นจะยังสูงกว่ามาตรฐาน

แต่ชาวมนุษย์ล้อจากทีมทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือที่เดินทางขับรถมากันเองจากพิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์และมิสเฟรนด์ลี่ดีไซน์จากกรุงเทพก็ไม่มีท้อ

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกฤษณะ ละไลย ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เดินทางร่วมกับรศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเยือนเชียงรายกัน

พวกเราร่วมกันเดินทางไปตระเวนเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เจ้าภาพใจดีของสถานที่ต่างๆที่ได้ปรับปรุงสถานที่ เพื่อตอบรับต่อแนวทาง Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่คำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ คำนึงถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ป้ายบอก และอบรมพัฒนาบุคลากรประจำสถานที่ให้ได้ผ่านประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีทักษะที่แม่นยำขึ้น

ปกติเราเคยเดินทางแต่กับมนุษย์ล้อ ซึ่งก็มีความหลากหลายจากลักษณะของรถเข็นที่มีทั้งแบบใช้แรงเข็นตนเอง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ถอดแยกไม่ได้หรือที่ถอดแยกชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนออกได้ แต่คราวนี้เรามาพร้อมมิสเฟรนด์ลี่ดีไซน์ น้อง อันอัน สาวงามที่เพิ่งเริ่มใส่ขาเทียม ได้3ปี จากขอนแก่น น้องอุ้มบุญ สาวข้ามเพศผู้พิการแขนขาจากศรีษะเกษ และน้องจูจุ๊ ผู้ชนะมงกุฎการประกวดมิสเฟรนลี่ดีไซน์คนล่าสุด มาร่วมคณะกับเราด้วย

ช่วยทำให้ทริปเพื่อสร้างแรงกระตุ้นใน้สังคมสนใจ และเข้าใจถึงความมีศักยภาพของบรรดาผู้พิการชัดเจนขึ้น ว่ามีทุกวัย มุกเพศสภาพ หลากอาชีพ แต่ล้วนสามารถเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเด็นสังคม และสนใจในเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี

คณะเดินทางได้ไปประชุมเสวนากับผู้บริหารของสภาหอการค้าเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่วัดร่องขุ่น โดยมีอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มาให้การต้อนรับ ไปกราบนมัสการพระครูบาอริยชาติ ที่วัดแสงแก้วโพธิ์ยาน ไปเยือนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่กำลังจัดทำทางลาดชุดใหม่ และชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าดิบแล้งที่สระขุนน้ำมรกต ที่มนุษย์ล้อ16คนและผู้พิการประเภทอื่นๆที่มาร่วมกิจกรรมต่างมีความประทับใจ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่เอื้อต่อการมาเยือนที่สะดวกขึ้นมาก โดยที่นี่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าอุทยานฯและผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายมาร่วมต้อนรับ

พวกเราในคณะเดินทางทุกคนจึงขอขอบคุณทุกความใส่ใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในไทยให้มีความรอบด้าน เป็นมิตร และยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม