“อลงกรณ์”ขอบคุณปชช. โหวต”ปชป.”ขวัญใจเกษตรกร 2 ปีซ้อน

“อลงกรณ์”ขอบคุณประชาชนโหวต”พรรคประชาธิปัตย์”เป็นพรรคขวัญใจเกษตรกร 2 ปีซ้อน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค กล่าวแสดงความเห็นวันนี้ (23 เม.ย) ว่า ขอขอบคุณซูเปอร์โพลและพี่น้องประชาชนที่โหวตให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคขวัญใจของเกษตรกรที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริตติดต่อกัน 2 ปีซ้อนและนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาปากท้อง รายได้และหนี้สินของประชาชนอันดับที่3

“พรรคประชาธิปัตย์ในยุคอุดมการณ์-ทันสมัยทำได้ไวทำได้จริงโดยการนำของนายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีเกษตรฯ.มุ่งมั่นทุ่มเททำงานแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและประชาชนฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไร้ทุจริตในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร การเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร8ล้านครัวเรือนๆละ 1.5หมื่นบาทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การเยียวยาชาวสวนลำใย การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ปีละกว่า 1.39 ล้านล้านบาทภายใต้ยุทธศาสตร์นำการผลิต การส่งออกทุเรียนทะลุแสนล้านบาทเป็นครั้งแรกของประเทศ ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรบิ๊กดาต้าแห่งชาติและการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม77จังหวัดครั้งแรกของประเทศตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร4.0 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ การปฏิรูปที่ดิน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาระบบสหกรณ์ การขยายเขตชลประทาน การพัฒนาพันธ์ุข้าวพันธุ์พืชพันธุ์ประมงพันธ์ุปศุสัตว์ การพัฒนายางไทยเพิ่มผลผลิตตรงความต้องการของตลาดยกระดับราคาข้าวเพิ่มรายได้ชาวนาจนประเทศไทยกลับมาครองแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกได้สำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ข้าวโลก การริเริ่มขับเคลื่อนนโยบายอาหารแห่งอนาคต การขยายเอฟทีเอ. และมินิเอฟทีเอ. เป็นตัวอย่างบางส่วนที่ทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นพรรคขวัญใจเกษตรกรและเป็นพรรคไม่โกง พรรคประชาธิปัตย์จะทำงานหนักต่อไปจนกว่าพี่น้องเกษตรกรจะก้าวข้ามความยากจนก้าวพ้นหนี้สินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองที่ชื่นชอบของประชาชน” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,322 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน พ.ศ.2566
ระบุว่า3 อันดับแรกพรรคการเมืองที่มีนโยบาย ช่วยเหลือเกษตรกรและไม่ด่างพร้อย ไม่ทุจริตที่ชื่นชอบ (ชอบได้มากกว่า 1 พรรค) พบว่า ร้อยละ 41.0 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 38.3 ระบุพรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 29.1 ระบุ พรรคเพื่อไทย

ที่น่าสนใจคือ ผู้นำทางการเมืองที่ต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง (ต้องการได้มากกว่า 1 ท่าน) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.6 ระบุนายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 37.5 ระบุ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร และร้อยละ 35.6 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามลำดับ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ที่สุดแห่งปี ที่สุดแห่งพรรคการเมือง “กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค.2565
พรรคการเมืองที่ถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือเกษตรกร พบ 5 อันดับแรกที่มากที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 39.8 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.7 พรรคพลังประชารัฐร้อยละ 26.9 และพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.6
นอกจากนี้ ร้อยละ 43.9 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคขวัญใจเกษตรกร ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม