ชาวเชียงใหม่เห็นดอยสุเทพแล้ว พายุฝนสลายหมอกควัน

คืนดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพให้กับชาวเชียงใหม่แล้ว ท้องฟ้าแจ่มใส ฝุ่นควันสลายจากพายุฤดูร้อน เช่นเดียวกับจุดความร้อนจากไฟป่าก็ลดลงหายตามไปเพราะความชื้นจากฝนที่ตกลงมา

เช้าวันนี้พบเพียง 10 จุด จุดความร้อนสะสม 12,209 จุดทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้คุณภาพอากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส หายใจได้เต็มปอด หลังจากเมื่อวานนี้ เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ ดีใจเพราะได้ดอยสุเทพกลับคืนมาแล้ว เช้าวันนี้ได้เห็นดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้ชัดเจนแสดงถึงคุณภาพอากาศดีมาก หลังจมฝุ่นนายเกือบ 3 เดือน ค่่าฝุ่นPM 2.5 เกินค่ามาตรฐานจาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมานานเช่นกัน

ที่หายไปจุดความร้อนจากไฟป่า จากการรายงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนจำนวน 10 จุด พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของอำเภอแม่ออน 4 จุด ,อำเภอไชยปราการ 1 จุด และอำเภอแม่แจ่ม 1จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของอำเภอฝาง 3 จุด และอำเภอพร้าว 1 จุด จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 12,209 จุด

การตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. จำนวน 6 จุด ค่าฝุ่นPM 2.5 ต่ำกว่าค่ามาตรฐานทั้งหมด มีค่า 33- 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีเหลือง คุณภาพปานกลาง และสีเขียวคุณภาพดี จุดมากที่สุดเป็นพื้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีเหลือง และพื้นที่บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีเขียว

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม