เยาวชนอาสาฯ ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคลมร้อน

เยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการเกิดโรคลมร้อน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 โดย ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3211 ดำเนินการขับเคลื่อนเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยการนำเยาวชนเข้าไปแจกจ่ายใบปลิวประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการเกิดโรคลมร้อน, อาการของโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน เพื่อเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม