สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ จังหวัดเชียงราย

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ โดยมีนาย วันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ โดยมี พลตรี ไพรัช จั่นเพชร , พ.อ.พิเศษหญิง มาลัยพรรณ จั่นเพชร , พลตรีวรวุฒิ ทองศรีงาม ตัวแทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับ อุปกรณ์ก็ฬาที่มอบให้แก่โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ ประกอบไปด้วย ลูกฟุตบอล 10 ลูก, ลูกวอลเล่ย์บอล 10 ลูก, ไม้แบดมินตัน 5 คู่,ตาข่ายฟุตบอล 1 ชุด,ชุดกีฬา 16 ชุด และ กรวยฝึกสำหรับฝึกซ้อมฟุตบอล 10 ชุด

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการเปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 86 คน รวมถึงมีเด็กพิการทางสมอง ผู้ปกครองในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีหลากหลายชาติพันธุ์ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร จึงส่งผลให้โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่จะสนับสนุนช่วยเหลือต้านทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด โรงเรียนจึงขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม