ผาเมือง ร่วมสร้าง “ฝายชะลอน้ำ”

ผาเมือง ร่วมสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” เพื่อสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ เเละประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง และสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.5 เมตร

เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ณ สะพานบ้านใหม่เจริญ-บ้านเล่าฉีก๋วย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานฯ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม