ผาเมือง ร่วมภาครัฐซ่อมบ้านให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง

ผาเมือง ร่วมภาครัฐ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อบต.ศรีเมืองชุม,ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง โดยได้ปรับปรุงห้องครัว และประตูทางเข้าหน้าบ้าน ให้กับ นาง จุม ปินทรายมูล อายุ 71 ปี ณ บ้านเลขที่ 113 บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ 6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในการช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน เป็นของตนเองต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม