สปสช.“ตรวจการได้ยิน” เด็กไทยแรกเกิด – 6 เดือน ฟรี

รัฐบาลเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานที่เป็นเด็กไทย วัยแรกเกิด – 6 เดือน ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เข้ารับบริการ “คัดกรองการได้ยิน” ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากพบความผิดปกติ เด็กที่มีสิทธิบัตรทอง ติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิ โดยแสดงสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ปกครอง เพื่อรับบริการ “ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ตามการวินิจฉัยของแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ไม่เคยมีพัฒนาการทางภาษามาก่อน อายุไม่เกิน 3.5 ปี ได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังและฝึกฟังมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีเคยมีพัฒนาทางการภาษามาก่อน อายุไม่เกิน 5 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือ ไลน์ สปสช. ไอดี @nhso

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม