ททท.เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มย่อย

ททท.วางกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติม เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub- Culture Movement) ให้มาเป็นกลุ่มคนรักเมืองไทย ไทยแลนด์แฟนคลับ ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่จะสร้างกระแสไวรัล ชักจูงนักท่องเที่ยวกลุ่มวัฒนธรรมย่อยให้มาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สุดแสนประทับใจ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. เน้นให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ทุกกลุ่ม  มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมความชื่นชอบ ความเข้าใจเหมือน ๆ กัน จะได้มามีประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน โดยพฤติกรรมนี้คือ “Sub-Culture Movement” เป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่มีความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  มีความชื่นชอบเหมือนกัน  ยิ่งหากเขารู้ว่าเมืองไทยมีอัตลักษณ์ ที่เป็นซอฟท์         พาวเวอร์ (Soft power) ในวัฒนธรรมย่อย จะมีการพูดกันแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์ เกิดเป็นกระแสไวรัล มีการนัดหมายมาเจอกัน ทำกิจกรรม (activity) ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วก็มาใช้จ่าย              มา Spending ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่เราต้องพยายามหาให้ได้ในทุกประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย

ผู้ว่าการ ททท. ระบุว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็น “ผู้ทรงอิทธิพล” ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย Sub-Culture Movement  เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มย่อยที่แตกมาจากนักท่องเที่ยวตลาดกลุ่มขนาดใหญ่ (Mass)  โดยจะมีความเฉพาะ (Niche) ที่มีระดับลึกในดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีความชอบเหมือน ๆ กัน พฤติกรรมเดียวกันในการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ เข้าใจ และมีความเชื่อในเรื่องเดียวกัน คุยภาษาเดียวกันและใช้ช่องทางดิจิทัลในการสื่อสารระหว่างกัน ททท.จะเจาะกลุ่ม Sub-Culture นี้โดยใช้เทคโนโลยีสร้างดิจิทัล เจอร์นีย์ มุ่งเป้าเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ที่จะเป็นกลุ่มคนรักเมืองไทย อยากมาเมืองไทยในทุกช่วงเวลา สร้างกลุ่มนี้ให้เป็นไทยแลนด์ แฟนคลับ หรือ                 แฟมด้อมของเมืองไทย โดยจะใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก จากสมาร์ททัวร์ริสซึ่มดาต้า กับโซเชียลมีเดีย ในการเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 

โดยใช้พื้นฐานอัตลักษณ์ของ Soft Power ไทย เป็นแกนหลักสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กลุ่มวัฒนธรรมย่อยประทับใจ เป็นการ “สร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า”แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  โดยประสานความร่วมมือกับทุกพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย “มุ่งสู่ความยั่งยืน” ด้วยกลยุทธ์ “Sub-Culture Movement”

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม