การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ครั้งที่ 6

วันนี้ (11 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง และโฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ คือ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มผู้สนใจอาวุธปืนในฐานะประชาชนทั่วไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม