กพท.ปรับเกณฑ์ใหม่ ตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

กพท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2567

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน หรือ Boarding Pass และเอกสารยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 นี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับผู้ดำเนินการสนามบินและสายการบินทั้งหมด เรื่องการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร ที่ต้องใช้แสดงตนเพื่อเดินทางทางอากาศภายในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคงปลอดภัยการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) และผู้ดำเนินการสนามบิน ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

โดย กพท. ได้จัดทำ Infographic เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้กับ สนามบิน สายการบิน และผู้โดยสารทราบด้วยแล้ว

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม