“วีระศักดิ์”รวมเวทีการออกแบบ การพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลคุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาเข้าสู่ระบบโจทย์วิจัยแบบร่วมเป้าหมายกัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นผู้กล่าวปาฐกฐา ในหัวข้อ ” Thailand Story on Air Quality Policy ” ในเวทีการประชุมนานาชาติ เรื่อง “Role & Fate of Forest Ecosystem in the Changing World ” ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติในหัวข้อนี้ครั้งแรกที่รวมเรื่อง การออกแบบ การพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลคุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาเข้าสู่ระบบโจทย์วิจัยแบบร่วมเป้าหมายกัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ARGANS France บริษัทด้านการออกแบบและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยุโรป เป็นเจ้าของงาน และมีสถานทูตฝรั่งเศสตลอดจนสถาบันวิจัยชั้นนำในยุโรปหลายสถาบันเป็นผู้อุดหนุนกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นักวิจัย และอาจารย์ในสาขาต่างๆจากสถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยที่เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 80 คนจาก 30 ประเทศ เป็นการประชุมต่อเนื่อง 5 วันในประเทศไทย ที่อาคาร KX  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม