“พวงเพ็ชร” เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 72  

วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวลา 15.30 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 72 โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี 

สำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นงานบุญใหญ่ประจำปี จัดในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ซึ่งปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นปีที่ 72 เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนคร อีกทั้งช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร ซึ่งองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

  สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากมีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เช่น พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เช้า–เย็น เป็นต้น ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารถิ่นหลากหลายเมนู  ชมขบวนแห่เครื่องสักการะฯ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีแห่ต้นผ้าป่า การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสกลนคร และไฮไล้ท์ของงาน คือ การร่วมรำบูชาองค์พระธาตุเชิงชุม ที่จะมีคนจำนวนนับพัน สวมใส่ชุดผู้ไทสกลนคร ซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันนี้ด้วย 

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม