นายกฯ เปิดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโต คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท

วันนี้ (27 มกราคม 2567) เวลา 14.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567 (Bangkok Design Week 2024) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์กว่า 15 ย่าน ทั่วกรุงเทพฯ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กล่าวว่า เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่กำลังชวนทุกคนมาร่วมกันลงมือทำ เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่ตลาดโลก ซึ่งเทศกาลฯ เป็นเสมือนแหล่งรวมแนวคิดและผลผลิตใหม่ ๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของเมือง ที่เป็นเหมือนวัตถุดิบให้ภาครัฐและเอกชนได้นำไปส่งเสริมและต่อยอดให้เข้มแข็ง และเมื่อสามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีพลังดึงดูดผู้คนให้สนใจและกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อ ตั้งแต่ระดับการค้าการลงทุน ไปจนถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวและอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 Bangkok Design Week 2024 ภายใต้แนวคิด “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” พร้อมกล่าวว่าความยินดีมาจากหลายประการ ดังนี้

ประการแรก ได้เห็นพลังสร้างสรรค์ของคนจากหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 คน ที่มาร่วมกันแสดงผลงานและที่สำคัญคือมาช่วยกันคิด ทดลองทำในหลายกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง รวมแล้วกว่า 500 โปรแกรมในพื้นที่ต่าง ๆ

ประการที่สอง ได้เห็นกิจกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่กระจายในกรุงเทพฯ มากกว่า 15 ย่าน ทำให้คนรู้จักและเดินทางไปร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่นำไปสู่การสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับผู้ประกอบการและชุมชน ซึ่งการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมมากกว่า 2 ล้านคน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,948 ล้านบาท นับว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

ประการที่สาม ได้เห็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม อันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากล

ประการสุดท้าย ได้เห็นการสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ที่นำเสนอความสำคัญของการออกแบบและงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในแต่ละย่าน นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม

“การจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จึงเป็นหนึ่งในหลายเทศกาล ที่ทำให้เราได้เห็นภาพและผลของการใช้เทศกาลเป็นกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตและขยายไปสู่ต่างประเทศอันจะช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้าง Soft Power ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความสนใจ และต้องการซื้อสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยมากขึ้น หวังว่าความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นพลังให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับประเทศไทยต่อไป” นายกรัฐมนตรีย้ำ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

สำหรับงานเทศกาลฯ จัดตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีกิจกรรมกว่า 500 โปรแกรม คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 300,000 คน ผ่านงานออกแบบหลากหลายศาสตร์ ซึ่งถูกคิดมาเพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ “น่าอยู่” และ “น่าเที่ยว” ยิ่งขึ้น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบการพัฒนาเมืองของกรุงเทพฯ ต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม