การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง และโฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ (ครั้งที่ 8) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการควบคุม การครอบครอง การจำหน่าย การพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะสรุปและนำเสนอกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม