รองประกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา เวทีระดมสมองขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ ให้กทม.เป็นเขตมลพิษต่ำ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในฐานะประธานสภาลมหายใจกรุงเทพ ร่วมเวทีอภิปราย ในหัวข้อ ‘’เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆทั้งราชการและเอกชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำให้กรุงเทพฯหลายๆเขต ได้แก่ ปทุมวัน คลองสาน บางรัก ป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตบางรัก เกิดมาตรการความร่วมมือภาคสมัครใจเพื่อมุ่งสู่การลดปัญหาคุณภาพอากาศ

งานวิจัยชี้ว่า กว่า 57% ของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมาจากการจราจร

ดังนั้นด้วยการจับมือกับสถานประกอบการรายใหญ่ๆให้สื่อสารตรงกับรถบรรทุก และมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามารับส่งสินค้าให้ปรับปรุงเชื้อเพลิง โดยเฉพาะดีเซลมาตรฐานใหม่ยูโร5 การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น และทำความสะอาดเครื่องยนต์และไส้กรองอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณควันดำจากไอเสีย ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และน้ำมันที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ในราคาถูกพิเศษเพื่อให้ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ต้องแล่นขนส่งสินค้าตลอดเวลาเหล่านี้ ลดการปลดปล่อยควันดำควันขาวและฝุ่นลงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ก็ให้รวมถึงพาหนะของพนักงาน ตลอดถึงลูกค้า และระบบขนส่งสาธารณะที่เข้ามาในเขตด้วย

กิจกรรมเวทีครั้งนี้จัดขึ้นที่ ชั้น5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศอว.)โดยการสนับสนุนของสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม