ฝุ่นคลุ้งเชียงใหม่ สนามบินขมุกขมัว มองรันเวย์แทบไม่เห็น

เชียงใหม่ บ้านหัวโท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว พบมีค่า 483 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กลับรั้งอันดับ 1 เมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดในโลก ดูหมอกควันปกคลุมหนาจนมองรันเวย์แทบไม่เห็น ส่วนพบจุดความร้อน จำนวน 132 จุด พบในพื้นที่อำเภอ สะเมิง 40 จุด ,เชียงดาว 27 จุด ,แม่แจ่ม 15 จุด


เช้าวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เจอปัญหาฝุ่นควันไฟป่าปกคลุมหนา ผู้สื่อขาวพาไปดูบรรยากาศของรันเวย์ สนามบินเชียงใหม่ ใกล้ดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มองไม่เห็นตัวรันเวย์ จากฝุ่นควันหนาปกคลุม ซึ่งบงบอกถึงคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกับมองไปที่ดอยสุเทพ ที่หายไปทั้งดอย มองเห็นเป็นเงาเท่านั้น

จากการรายงาน เว็บไซด์ https://www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศของเมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดในโลก US AQI จังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ 1 ของโลก ล่าสุดตั้งแต่เวลา0 09.00 น. แบบเรียลไทม์ มีค่า 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีมีผลกระทบต่อทุกคน


ส่วนจากเว็บไซด์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามจุดของตำบลต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. จำนวน 104 จุด พบมีค่าฝุนละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน PM2.5 จำนวน 95 จุด มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 67 จุด

ส่วน 5 อันดับที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุด1.บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 483 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,2.รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ มีค่า 366 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,3.รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,4.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 347 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ5.รพ.สันป่าตอง(2) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีค่า 338 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ด้านจากศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 132 จุด พบในพื้นที่อำเภอ สะเมิง 40 จุด ,เชียงดาว 27 จุด ,แม่แจ่ม 15 จุด ,อมก๋อย 13 จุด ,ฮอด 12 จุด ,พร้าว 7 จุดไชยปราการ 5 จุด ,หางดง 4 จุด ,แม่วาง 2 จุด ,แม่แตง 2 จุด ,ฝาง 1 จุด ,แม่อาย 1 จุด ,กัลยาณิวัฒนา 1 จุด ,จอมทอง 1 จุด และแม่ออน 1 จุด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม