กลุ่มผู้ปลูกพืชกระท่อม เข้าพบประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567  ที่ผ่านมานายวิเชียร ตามสี อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 5 นาย ธนัท ประสานวงษ์ ประธานชมรมผู้ปลูกพืชกระท่อมไทย พร้อมด้วย นางสาววิยะดา พลประสิทธิ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด และนางปัทมา อาจวารินทร์ นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อม ในหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบ นายศักดินัย นุ่มหนู ประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการฯ ขอให้ช่วยผลักดันตลาดสินค้าพืชกระท่อม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมทั่วประเทศ ที่มีมากกว่า 5 ล้านต้น 

โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐส่งเสริม ตาม พรบ.พืชกระท่อม พ.ศ.2565 มาตรา 9 (1) สนับสนุนประชาชนในการเพาะปลูก หรือแปรรูปพืชกระท่อม เพื่อใช้ตามวิถีชุมชน และในการพัฒนาให้เป็นพืชทึ่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างทั้งการเพาะปลูก แปรรูปพืชกระท่อม หรือการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชกระท่อม การผลิต การจัดการ และการตลาด รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์และโทษจากพืชกระท่อมและใบกระท่อมในการคุ้มครองสุขภาพของบุคคล (3) ให้ความรู้ และจัดทำเอกสารคำแนะนำ คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอื่นใด ที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสาร

นางสาววิยะดา พลประสิทธิ์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการเดินมาครั้งนี้ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมทั้งประเทศ  ทั้งเรื่องการปลดล็อคให้โรงงานผลิตอาหารเสริมทุกแห่งในประเทศไทย สามารถยื่นจดทะเบียนผลิตอาหารเสริมที่มีสารจากพืชกระท่อม โดยไม่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ และส่งเสริมให้มีการวิจัยพืชกระท่อมอย่างแพร่หลายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงผลักดันให้มีการส่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ออกต่างประเทศได้สะดวกกว่าที่เป็นอยู่

ด้านนาย ศักดินัย นุ่มหนู ประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กมธ.ขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่ยื่นขอมา และจะแจ้งให้ทราบ.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม