“นิด้าโพล” ชี้คนปชช. “ไม่ค่อยพอใจ” 9 เดือน รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา และ “ไม่เชื่อมั่นเลย” ในการแก้ปัญหาของประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในรอบ 9 เดือน //เผยผลการสำรวจประชาชน 1,310 คน // “ขอถามบ้าง … 9 เดือน รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา” 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในรอบ 9 เดือน //พบว่า ร้อยละ 34.35 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจเพราะ การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ มีความล่าช้า และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม //รองลงมา ร้อยละ 31.69 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ //และร้อยละ 25.19 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความพยายามผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

ด้านความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 35.95 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ผลงานยังไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ //รองลงมา ร้อยละ 35.04 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะ การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาล นายกฯ เศรษฐา ภายในระยะเวลา 2 เดือน //ร้อยละ 43.44 ระบุว่า นายกฯ เศรษฐา ยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม ///รองลงมา ร้อยละ 15.65 ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม/// ร้อยละ 15.50 ระบุว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 10.92 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม