“วีระศักดิ์” หนุน ตลาดยั่งยืน น่าอยู่ น่าเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกรุงเทพฯ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดนิทรรศการ ‘’ตลาดยั่งยืน’’ รวบรวมความคืบหน้าในการแสดงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในสังคม

ทั้งรัฐราชการ เอกชน ชุมชน และภาควิชาการ ในการพยายามเปลี่ยนวิถีของเมือง ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการออกแบบเมืองย่านต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ น่าอยู่ น่าเที่ยว และเป็นมิตรต่อกัน มุ่งเป้าหมายการใช้พื้นที่เเละทรัพยากรร่วมกันได้ยั่งยืนขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

กิจกรรมนี้จัดที่สวนเบญจกิตติ โรงงานยาสูบ ระหว่าง20-23 มิถุนายน 2567ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจไปเยี่ยมชม ชิม ช้อป และรับบริการข้อมูลความรู้ใกล้ตัวเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเรากัน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม