”นิด้าโพล“ เผย ปชช.เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ชี้รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชย

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน 1,310 คน เกี่ยวกับกัญชาเป็นยาเสพติด ร้อยละ 53.74 ระบุว่า เป็นยาเสพติด แต่ก็มีประโยชน์ /รองลงมา ร้อยละ 33.59 ระบุว่า เป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใด ๆ และอีกร้อยละ 11.60 ระบุว่า ไม่เป็นยาเสพติด

ขณะที่ความเห็นต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาล ร้อยละ 74.58 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค รองลงมา ร้อยละ 19.39 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใด ๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา และ เห็นด้วยมาก ร้อยละ 60.38 นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

ส่วนการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชา หากนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง ร้อยละ 46.95 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย รองลงมา ร้อยละ 35.03 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจกัญชา ร้อยละ 10.08 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม