เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมทีมเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติช่วยผู้ปรสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมทีมเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 525 ถุง นำไปส่งมอบให้ ศอ บต. และ ทางศอ บต. ได้ร้องขอให้ทางมูลนิธิฯ นำถุงยังชีพจำนวนดังกล่าว ส่งให้จังหวัดนราธิวาส ที่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

หลังจากนั้น ได้เข้าหารือร่วมกับ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ และวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม