ผู้ว่าฯ ปัตตานีเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย แม่น้ำปัตตานีระดับน้ำเริ่มทรงตัว ส่วนแม่น้ำสายบุรีน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เร่งให้ความช่วยเหลือ 

วันนี้ (30 ธ.ค. 66) นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยสถานการณ์ล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ มีราษฎรได้รับผลกระทบ 31,861 คน และเสียชีวิต 2 ราย ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ ณ ขณะนี้ แม่น้ำปัตตานีระดับน้ำเริ่มทรงตัว และแม่น้ำสายบุรีลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อำเภอเมืองปัตตานี 8 ตำบล 24 หมู่บ้าน 10 ชุมชน 4,345 ครัวเรือน 18,112 คน 2) อำเภอกะพ้อ 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 473 ครัวเรือน 2,393 คน 3) อำเภอทุ่งยางแดง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 33 ครัวเรือน 135 คน 4) อำเภอหนองจิก 12 ตำบล 45 หมู่บ้าน 2,015 ครัวเรือน 7,982 คน 5) อำเภอไม้แก่น 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน 814 ครัวเรือน 2,867 คน และ 6) อำเภอสายบุรี 6 ตำบล 9 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 1,952 ครัวเรือน 5,829 คน ซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 47 ตำบล 215 หมู่บ้าน 9,595 ครัวเรือน มีราษฎรได้รับผลกระทบ 31,861 คน และเสียชีวิต 2 ราย คือ นายมูฮัมมัด ยามา และนายหมู่ใหญ่ วรเวทย์ กาฬสุวรรณ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่อำเภอสายบุรีทั้ง 2 ราย  

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต่อว่า สำหรับความเสียหายทางด้านกายภาพ แบ่งเป็น ด้านการเกษตร (ด้านพืช) ประสบภัยทั้งหมด 12 อำเภอ 109 ตำบล 576 หมู่บ้าน ข้าวนาปี 19,783 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,482 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 28,776 ไร่ด้านประมง (ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น) ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน จำนวน 84.77 ไร่ 93 ราย สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ 5,544 ไร่ 97 ราย ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ 6 อำเภอ 31 ตำบล 101 หมู่บ้าน (อำเภอสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ และอำเภอยะรัง) เกษตรกร 4,807 ราย ประกอบด้วย โค 6,621 ตัว กระบือ 27 ตัว สุกร 342 ตัว แพะ 3,596 ตัว แกะ 3,454 ตัว ไก่พื้นบ้าน/ไก่งวง 20,285 ตัว ไก่ไข่ 1,275 ตัว ไก่เนื้อ 3,030 ตัว เป็ดไข่ 745 ตัว และเป็ดเนื้อ 5,270 ตัว ทั้งนี้ ยังพบสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนในระบบ 101 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะ 29 แห่ง โรงเรียนตาดีกา 93 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง และศาสนสถาน 8 แห่ง 

“ขณะนี้ สถานการณ์ในภาพรวมเริ่มคลี่คลาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ประกอบด้วย การแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 5,153 ถุง การมอบน้ำดื่ม สำหรับบริโภค จำนวน 25,643 ขวด อาหารกล่อง จำนวน 14,540 กล่อง และอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) 1,580 ฟ่อน ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด พร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือ โทรสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อจะได้เร่งประสานให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม