กทม. “ห้ามจุดพลุ” ป้องกันอันตรายช่วงปีใหม่ 67ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กรุงเทพมหานคร ออกมาตรการป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ดังนี้

  1. ตั้ง ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ชุมชนที่มีความเสี่ยง ตรวจตราสถานประกอบการ/สถานบันเทิง ที่มีการจัดงาน ดูแลพื้นที่คนหนาแน่นด้วยกล้อง CCTV สถานประกอบการที่ผลิต สะสม จำหน่าย ดอกไม้เพลิง
  2. ขอความร่วมมือ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดงาน วางแผนรองรับความปลอดภัย จำกัดจำนวนคนให้สอดคล้องกับพื้นที่ กำหนดเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการทราบแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสานงานกับ สำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด หากเกิดเพลิงไหม้หรือสาธารณภัย แจ้ง 199 ได้ 24 ชม.
  3. เตือน ประชาชน ก่อนออกเดินทาง ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เก็บวัสดุที่ติดไฟง่ายไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669
  4. ห้ามมิให้ผู้ใด จุด ปล่อย หรือ กระทำการ ให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุคล้ายกัน ขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผอ.เขตพื้นที่นั้น ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (การขออนุญาตต้องยื่นแบบคำขอพร้อมแผนป้องกันอันตรายแก่ ผอ.เขต) // ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ สั่ง นำเข้า หรือ ค้า ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดไฟ ประทัดลม หรือวัตถุคล้ายกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจาก ประชาชนออกเดินทาง บ้านเรือนไม่มีผู้ดูแล ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ประกอบกับช่วงฤดูหนาว อากาศแห้งและแล้ง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม