นายกฯชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นการ Kickoff ความร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ

วันนี้(20 ก.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เริ่มภารกิจที่ด้วยการเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หัวใจสำคัญของจุดนี้ คือการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผลให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ นำกล้าไม้ไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ นอกจากเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจแล้ว ยังหาตลาดให้กับเกษตรกรที่อยู่ในโครงการด้วย

พันธ์ไม้ ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในโครงการนี้ ได้แก่ กล้วยไม้แวนด้า ดอกปทุมมา ดอกไฮเด็นเยียร์ และล่าสุดต้นวาซาบิ ที่สามารถขายได้กิโลกรัมละเกือบ 10,000 บาท

ถือเป็นการ Kickoff จุดเริ่มต้นที่ดีในการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสยามทิวลิป ซึ่งอยู่ที่การนำเสนอให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น รัฐบาลจะส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภค ยกระดับรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน   

            

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม