เปิดความหมาย ลายเสื้อ “ทรัพย์รักษ์ระนอง” 

สีสันก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2567 (23 ม.ค. 67) จังหวัดระนอง ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าบาติกคอจีนสีครามทำมือ ลาย “ทรัพย์รักษ์ระนอง” ที่ได้ผสมผสานลาย ดอกรักราชกัญญา ลายแปดเหลี่ยม ลักษณะเหมือนเก๋งจีน ฝนแปด  และลายประแจจีน เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มอบให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่เข้าร่วมประชุม

สำหรับความหมายของลายผ้า “ทรัพย์รักษ์ระนอง”

ลาย “ดอกรักราชกัญญา” : เป็นลายพระราชทานพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชาวไทยทุกคน ที่มุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

ลาย “แปดเหลี่ยม” : ลักษณะเหมือน “เก๋งจีน ฝนแปด” แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองฝนแปดแดดสี่ 

ลาย “ประแจจีน” : เป็นหนึ่งในรูปแบบลายผ้าอินทนิล สินธุ์แร่นอง สื่อถึงความหมายสัญลักษณ์ความมงคลเป็นตัวแทนของความราบรื่นหมุนเวียนไม่สิ้นสุด นำพาความเจริญทางการค้าทางทะเล และแลกเปลี่ยนสินแร่ก่อนเกิดวัฒนธรรมร่วมกันหลายเชื้อชาติ เรียกได้ว่า ชิโนโปรตุกีส

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม