กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับมอบ “ดอกป๊อปปี้” ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ขอบคุณทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ และขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าวันนี้ (วันที่ 30 ม.ค. 67)

คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ก.พ. ของทุกปี และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ โดยรายได้ จะนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

ดอกป๊อปปี๊สีแดง ถือเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดง คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด และเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี๊เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับนายทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

นายกฯ ได้ร่วมสนับสนุนดอกป๊อปปี้ พร้อมกล่าวขอบคุณทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาปกป้องประเทศชาติ อีกทั้งขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม