เอพลัส ซัพพลาย ผู้นำด้านเครื่องสำอาง”เอ บอนเน่” มุ่งมั่นลดโลกร้อน สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

บริษัท เอพลัส ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ตราสินค้า “เอ บอนเน่” ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยนายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองความคิด และร่วมกันแสดงพลังการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอพลัส ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า “เอพลัส ซัพพลาย ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนมาโดยตลอด เราตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

“เอพลัส ซัพพลาย เป็นบริษัทระดับเอสเอ็มอีแรกๆ ของประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด”

นายสุเมธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เอพลัส ซัพพลาย ยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดภายในองค์กร สนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

“เราเชื่อว่าการลดโลกร้อน เป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน และหวังว่าการดำเนินงานของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่นๆ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย” นายสุเมธ งามเจริญ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับบริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยคุณสุเมธ งามเจริญ และ คุณรุ่งทิพย์ ประเสริฐ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ A BONNE’

ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดขยายโอกาส และสร้างทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค โดยการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะดวก และปลอดภัยในการใช้ ภายใต้แนวคิด “ BEAUTY BY YOURSELF ”

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เรามีทีมงานทีมีความรู้และความชำนาญ นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาและผลิตสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001:2015, GMP, และ Halal พร้อมนี้มีการทดสอบคุณภาพสินค้า โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แบรนด์ A Bonne’ ให้อยู่ในใจผู้บริโภคได้เป็นเวลานานตลอดมา

เอพลัส ซัพพลาย   ได้รับรางวัลและการันตีคุณภาพมากมาย อาทิ รางวัล Prime Minister’s Export Award   รางวัล Thailand Top SME Awards , รางวัล DEmark  ฯลฯ และสุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2565 สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม