ด้วยความห่วงใยโควิด-19 ระลอกใหม่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว รุนแรง อัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดย…วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว.

ไม่ได้เขียนเรื่องสถานการณ์โควิด-19 มานาน  แต่ตอนนี้สถานการณ์มันแย่มาก ๆ ไม่อยากพูดถึงสาเหตุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา แต่ขอรวบรวมสิ่งที่น้อง ๆ สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ทำงานเป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มาสื่อสารถึงทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องครับ

ตอนนี้เตียงที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ล้นแล้ว ต้องปรับใช้เตียงสำหรับผู้ป่วยทั่วไปมาเป็นเตียงดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลในห้อง negative pressure บางครั้งผู้ป่วยชายหญิงอาจต้องอยู่รวมในห้องเดียวกัน

อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อรอบนี้เกิดปอดบวมเร็วและมาก ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวนมาก เกินกว่าจำนวนเตียง ICU ที่มีอยู่ ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใน ward ธรรมดา ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอาการหนักจากโรคอื่น ๆ

ในโรงพยาบาลที่มีอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติซึ่งมีจำนวนน้อยอยู่แล้ว  ตอนนี้งานล้นมือมาก ๆ เหนื่อยแทบจะหมดแรง ทำงานไม่มีวันหยุด ทุกคนพยายามดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ แต่ก็เริ่มจะไม่ไหว ต้องให้อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ด้านอื่น ๆ ดูแลผู้ป่วยโควิต-19 ด้วย แบบเดียวกับโรงพยาบาลที่ไม่มีอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ ที่อายุรแพทย์ทั่วไปดูแลผู้ป่วยโควิด-19

มีอายุรแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่เป็นโควิด-19 ถึงแม้จะป้องกันเต็มที่ แต่ก็ยังเจอผู้ป่วยที่ปิดบังประวัติความเสี่ยงของตนเองอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องถูกกักตัว อายุรแพทย์ที่เหลือต้องทำงานกันหนักขึ้น

รัฐบาลเพิ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัตซีนกันถ้วนหน้าเมื่อไม่กี่วันนี้ ทำให้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียงแค่เข็มแรก ซึ่งยังไม่มีผลในการป้องกันโรคได้ในขณะนี้ พวกเราจึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่

การขยายเตียง เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม แต่จำนวนบุคลากรไม่เพิ่มขึ้นเลย ถ้าผู้ป่วยเพิ่มวันละ 1,000-2,000 แบบนี้อีกไม่นาน รพ.สนามก็จะเต็ม คงต้องยอมรับความจริงว่าเราอาจจะไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิด-19 ไว้ในโรงพยาบาล รพ.สนาม หรือ hospitel ได้หมด คงต้องให้กักตัวที่บ้านเหมือนที่หลาย ๆ ประเทศทำกัน

“ฝากข้อมูลนี้ให้ทุก ๆ คนทราบด้วยครับ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทำงานอย่างหนัก ไม่ใช่เพียงรักษาผู้ป่วยโควิดเท่านั้น แต่ยังคงต้องรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย ตอนนี้ถึงแม้รัฐบาลจะยังไม่ได้ประกาศ lock down แม้ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่กว่าการระบาดระลอกแรกมาก ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ  จึงอยากให้ทุกคน lock down ตัวเอง ด้วยการอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกต้อง เพราะถ้าท่านป่วยด้วยโควิด-19 ท่านอาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่  เพราะตอนนี้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เกินศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยแล้วครับ “  พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม