เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน” ในหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 23 @ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม