“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘’ความรู้…ความเห็น…และความเป็นไปได้ จากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก’’

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘’ความรู้…ความเห็น…และความเป็นไปได้ จากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก’’  ในการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ‘’ 2024-2030-2050 โลกจะเดือดต่างกันอย่างไร’’

โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  มีสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนหน่วยงานต่างๆมาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษของ นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง’’ข้อเสนอที่อยากชวนประชาสังคมร่วมมือกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม’’

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการอภิปรายเวทีร่วมกันเรื่อง  ‘’แล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไร?’’ เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งที่เข้าร่วมจากทางออนไลน์และที่มาร่วมที่ห้องสัมมนาในอาคารรัฐสภา

ผู้สนใจสามารถชมคลิปการถ่ายทอดกิจกรรมสัมมนานี้ได้ที่

https://www.facebook.com/share/v/Nq6Kdn4ZgL7gMzCR/?mibextid=oFDknk

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารpower points ของวิทยากรได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/15OmFzRLxCPctR3TiZ5ShqxhAjtkeZL6w?usp=sharing

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม