“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ปาฐกถาเปิดนำ เรื่อง ‘’  Good Governance and Parliamentary Functions “    

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ไทย ขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดนำ เรื่อง ‘’  Good Governance and Parliamentary Functions “     ในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ ศูนย์รัฐสภาเอเชีย  Parliamentary Center Asia (PCAsia) ซึ่งเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ข้าราชการรัฐสภาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘’ Parliamentary Good Governance Practices “ ที่อาคารรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่3-5 เมษายน 2567

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ที่มีความสนใจในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีของรัฐสภาและธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องธรรมาภิบาลของรัฐสภา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี หรือธรรมาภิบาลจากรัฐสภาประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส สวีเดน และผู้เข้าร่วมอื่นๆที่มีความร่วมมือกับรัฐสภา รัฐบาล สถาบัน และองค์การภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยในส่วนของรัฐสภาไทย มีข้าราชการของทั้งสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานวุฒิสภาเข้าร่วม

ในการนี้ เมื่อเสร็จจากการประชุมแล้ว คณะผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของไทย ที่ห้องประชุมพระสุริยัน ระหว่างที่มีการอภิปรายทั่วไปด้วย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม