ยาไทยดูแลอาการโควิด-19 จากประสบการณ์ทางเลือก

“สมศักดิ์ แหล่งสนาม”เล่าวิธีดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่หนักจากประสบการณ์ตรงจากการรักษา โควิด -19 ด้วยตัวเองจนหลานหายป่วย และปลอดภัยดีแล้วครับ

เพราะว่ายังไม่มียาชนิดไหนฆ่าเชื้อไวรัส ได้เมื่อเราติดเชื้อแล้ว ก็รักษาแบบประคับประคองอาการจนกว่าจะพันระยะวิกฤติให้ได้จนกว่าร่างกายเราจะสร้างภูมิขึ้นมาเองได้ โรคก็จะหายไปเองนะครับ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม