ศูนย์ ‘Blue House’ ร่วมกับ คณะนักศึกษา ปปร.24 มอบบ้านใหม่ให้ยายลาด ชาวสุพรรณฯ หลังบ้านเดิมเป็นเพียงไม้ – มุงหลังคาสังกะสี ‘เมฆินทร์’ ย้ำช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความสุข

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์  (BLUE HOUSE) พร้อมด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) นำโดย นางเกศี จันทราประภาวัฒน์  น.ส. จิราพร เจริญกิตติยาภรณ์  นาย เพชรพงษ์ กำจรกิจการ และคณะนักศึกษา ปปร. 24  สท. รัชนันท์ ชื่นสุขอุรากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และคณะเดินทางลงพื้นที่ ชุมชนอำเภอเก่า เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อมอบบ้านใหม่ให้กับ คุณยายลาด ชูแก้ว อายุ 89 ปี ซึ่งอาศัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตัวบ้านแต่เดิมเป็นเพียงไม้เก่าๆ มุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และอาจเกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติและสัตว์ที่มีพิษด้วย

นายเมฆินทร์และนางเกศี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามของศูนย์ Blue House และ ปปร. 24 ได้ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในการอยู่อาศัย โดยมีเพื่อนบ้านมาร่วมงานและจัดเลี้ยงฉลองบ้านใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขถ้วนหน้า ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น และมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งภายหลังจากการมอบบ้านฯ คุณยายลาดมีความซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหล และได้อวยพรให้ทุกคนๆ ที่มาร่วมมอบบ้าน มีความสุขความเจริญ ปราศจากทุกข์ภัยโดยถ้วนหน้าด้วย

โดยนายเมฆินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากทางศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึง”สังคมสูงวัย” (Ageing Society) โดยขณะนี้ประเทศไทยเป็น “สังคมสูงวัย” โดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และคาดการณ์กันว่า ในอีกราวๆ 15 – 20 ปีข้างหน้า จะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society)  ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงได้มีการดำเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากไม่ได้อยู่บ้านแบบถูกสุขลักษณะ  รวมทั้ง จากการลงพื้นที่ใน อ.สองพี่น้อง ที่ผ่านๆ มา ได้มีชาวบ้านมาบอกกับตนว่า คุณยายลาด อยู่อาศัยภายในชุมชนอำเภอเก่า มีบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเกรงว่า อาจจะมีอันตรายในการอยู่อาศัย ดังนั้น ตนและทางศูนย์ฯ จึงได้ร่วมกับทางคณะนักศึกษา ปปร. 24 จัดสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการอยู่อาศัย ซึ่งทางศูนย์ฯ ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการต่อยอดจากแนวคิดเดิมที่เกิดผลสัมฤทธิ์แล้วและเสริมด้วยแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) และก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วย

    

ทางด้านนางเกศี กล่าวด้วยว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสุขที่ทางคณะนักศึกษา ปปร. 24 ได้ช่วยกันสร้างบ้านให้กับคุณยายลาด เพราะถือว่า บ้านที่ดีและปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ คุณยายก็ได้ขอบคุณในน้ำใจของทุกๆ คน และอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญโดยถ้วนหน้ากัน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม