“ชัชชาติ”หาเสียงที่บางกะปิ-สะพานสูง ชูนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มความโปร่งใส-กำหนดทิศทางบริหารกทม. 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ลงพื้นที่เขตบางกะปิ-สะพานสูง พบปะผู้ค้าและประชาชนที่ตลาดเช้าแฟลตคลองจั่น ตลาดหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน ตลาดสัมมากร และตลาดตะวันนา พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนคลองบางม้า ชุมชนกระทุ่มเดียว ชุมชนนักกีฬาแหลมทอง รับฟังปัญหาเส้นเลือดฝอยด้านต่างๆ อาทิ การเชื่อมต่อชุมชนกับถนนสายหลัก ปัญหาขยะในลำคลอง การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ และปัญหาไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชน 

โดยนายชัชชาติ กล่าวว่า ปัญหาในแต่ละชุมชนมีหลากหลาย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของชุมชนจะต้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนรู้ดีที่สุดว่าเกิดปัญหาอะไร และต้องการวิธีไหนในการแก้ไข  ชัชชาติเสนอนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับเขตจนไปถึงระดับ กทม. 

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม