สรุปมาตรการผ่อนคลายของ กทม. นั่งดื่ม-ผับ-บาร์ ได้เริ่ม  23 ก.พ.64

ตามที่ ศบค. กำหนดให้ กทม. เป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งลดระดับความเข้มข้นในการควบคุมลงจากเดิมเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อน้อยลงมากและบางวันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติให้ผ่อนคลายมาตรการ

1.ร้านอาหาร กำหนดให้ทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (หลัง 23.00 น. ขายแบบนำกลับบ้าน)

2.สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมทั้ง สถานประกอบกิจการอาบน้ำ และอาบอบนวด กำหนดให้เปิดไม่เกิน 23.00 น. ดื่มสุรา และแสดงดนตรีสดในร้านได้ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร โดยไม่มีโต๊ะยืน และงดการจัดพื้นที่ให้เต้น

3.สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส กำหนดให้เปิดบริการปกติ เปิด Class ฝึกสอนและจัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม

4.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดการแสดง กำหนดให้จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน (หากเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต)

สถานที่ที่ “ยังต้องปิดชั่วคราว” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ได้แก่ สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น

และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม