ผาเมือง จัดขี่ม้า ฝึกพัฒนาการเด็กชายแดน

ผาเมือง จัดกิจกรรมขี่ม้า…ฝึกพัฒนาการเด็กนักเรียน ในพื้นที่ชายแดนเชียงราย

ห้วงเช้าวันที่ 23 พ.ย. 65 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, อบต.ศรีเมืองชุม จัดกิจกรรมขี่ม้า เพื่อช่วยปรับบุคลิกภาพให้เด็ก และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรง สมวัย นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามโครงการขี่ม้าฝึกพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า EF


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม