ผาเมืองร่วมทีมแพทย์ ช่วผู้ป่วยฉุกเฉิน พื้นที่ห่างไกล

กองกำลังผาเมือง ร่วมทีมแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงเช้าวันที่ 23 พ.ย. 65 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป แบบ 212 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยทีมแพทย์สกาย ดอกเตอร์ (Sky Doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 70 ปี มีอาการคลื่นไส้เจ็บแน่นหน้าอก จากโรงพยาบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มายัง โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันได้นำส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์อย่างปลอดภัย

ต่อมาห้วงเวลาเดียวกันนั้น ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป แบบ 145 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 27 ปี ซึ่งได้หกล้มศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มายัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันได้นำส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อย่างปลอดภัย


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม