เกษตรเชียงใหม่ ชูเงาะแม่แตง พืชอัตลักษณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมไม้ผลอัตลักษณ์ โดยนางสาวศิริลักษณ์ กมล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดยจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

โดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการใน ส้ม และลิ้นจี่

ส่วนในปีงบประมาณ 2566 นี้ ดำเนินการในไม้ผล เงาะพื้นที่อำเภอแม่แตง ซึ่งอำเภอแม่แตงเป็นแหล่งปลูกเงาะโรงเรียนพื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่ ด้วยสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ทำให้เงาะแม่แตงที่ได้มีเปลือกบาง หวาน กรอบ ร่อน ไม่ฉ่ำน้ำ ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและจัดตั้งแปลงใหญ่เงาะตำบลบ้านช้าง จำนวน 1 แปลง

ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้เข้าสู่การผลิตมาตรฐาน GAP รวมกลุ่มบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด จนทำให้ เงาะแม่แตง เป็นดังไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้แก่เกษตรกันเป็นอย่างดี

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม