ชมรมช่างภาพการเมืองและพันธมิตร ห่วงใยอนาคตของชาติ ขอทำดีตามรอยพ่อ จัดกิจกรรม “รักลูก ห่วงใย ปลอดภัยต้องใส่หมวก” ในโครงการ  “หนูน้อยขับขี่ปลอดภัย”

ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. จัดกิจกรรม “รักลูก ห่วงใย ปลอดภัยต้องใส่หมวก” โดยมี นางอุไร อินทร์ปฐม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม น.ส.เพ็ญพยอม เทพีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี กล่าวรายงาน ในการนี้ คณะครู อาจารย์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ และคณะ ได้มอบหมวกนิรภัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเมาไม่ขับ ให้แก่เด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี จ.นครปฐม

สำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ  “หนูน้อยขับขี่ปลอดภัย” ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้วจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเด็กบนท้องถนน และให้เด็ก ๆ ระมัดระวังในการเดินทางบนท้องถนน พร้อมกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สายคล้องหน้ากาก และสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้ สสส. ด้วย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม